ข่าว : พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการ สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้

07 กันยายน 2564